Memòria Escolar

La Memòria Escolar és el reflex del treball realitzat al centre durant l’any.
En els seus diferents apartats deixa constància dels objectius i projectes complerts en cada un dels àmbits que configuren el funcionament del Centre Escolar. Unes imatges cuidades i una bona feina de disseny-maquetació de la memòria, secunden les conclusions, anàlisis i evaluació de les actuacions realitzades des del primer dia fins a fi de curs pel centre educatiu.

Més Serveis