Reportatges Escolars

El vincle establert entre la comunitat educativa i les famílies de l’alumne es reflecteix també en el desenvolupament i celebració d’activitats lúdiques i culturals per part del Centre Escolar. El nostre treball tracta d’immortalitzar i ser un fidel reflex d’aquestes activitats a través de les imatges i els vídeos.

Més Serveis